Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej

Święto Ofiarowania Pańskiego dla Kościoła Świętego jest przypomnieniem tego, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Ten dzień, od 1997 r., z woli św. Jana Pawła II został ustanowiony Światowym Dniem Życia Konsekrowanego – dniem wdzięczności za dar życia poświęconego Bogu. W Archidiecezji Przemyskiej miejscem modlitewnego spotkania dla Sióstr, Ojców i Braci zakonnych, członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego stała się parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie, w której posługują Bracia Kapucyni.

Głównym punktem uroczystych obchodów była Msza Święta, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, a koncelebrowali kapłani zarówno diecezjalni, jak i zakonni. Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. Tomasz Protasiewicz OFMCap, Wikariusz Prowincjalny Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów, podkreślając dwa wymiary przeżywania tajemnicy Ofiarowania Pańskiego. Pierwszy to przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem, zaś drugi to wymiar światła, który – poprzez obrzęd poświęcenia świec – ukazuje liturgia przeżywanego święta. W tych dwóch przestrzeniach, jak wskazał Kaznodzieja, realizuje się przeżywanie życia we wspólnotach braterskich i siostrzanych. Spotkanie z bratem i siostrą staje się okazją, aby nieść światło – oddawać życie w posłudze i nieść nadzieję. Ojciec Tomasz wskazał ponadto, ze w kształtowaniu postawy życia poświęconego Bogu potrzeba wytrwałości, która wyraża stałość decyzji raz podjętej oraz wierności, wyrażającej się dynamizmem w ciągłym odnawianiu motywacji kroczenia drogą powołania.

Podczas Mszy Świętej miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych, a na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania wypowiedział ks. prał. dr Józef Bar, Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego.

Abp Adam Szal podziękował siostrom i braciom zakonnym za ich pracę na terenie Archidiecezji Przemyskiej jak też tym zakonnikom, którzy opuścili naszą diecezję, aby podjąć posługę zakonną na misjach. Metropolita Przemyski wspomniał, że archidiecezja cieszy się ponad tysiącem osób poświęconych Bogu przez konsekrację zakonną.

sob, 2 Lut 2019  ·  6,1 MB  ·  89
Krosno, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 2 lutego 2019 r.