W środowe przedpołudnie, 6 lutego 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się debata międzyszkolna na temat: „Niepełnosprawność – wartość czy problem?”, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Pomysłodawcą spotkania był uczeń szkoły, Krzysztof Gudzelak, sam zmagający się z niepełnosprawnością.

Część właściwą debaty poprzedziły wystąpienia przedstawicieli zaproszonych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, by uczestnicy spotkania mogli lepiej poznać problemy i punkt widzenia osób niepełnosprawnych.

Następnie podczas debaty uczniowie przemyskich szkół średnich podjęli cztery tematy:

  1. Uczeń niepełnosprawny w szkole, funkcjonowanie w społeczności szkolnej (szkoły integracyjne) – teoria i rzeczywistość.
  2. Czy jesteśmy naprawdę empatyczni, a może nasz stosunek do niepełnosprawności to forma poprawności obywatelskiej (politycznej)?
  3. Nauka i praca – czy osoba niepełnosprawna ma naprawdę szanse na spełnienie zawodowe?
  4. Postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie globalnym i lokalnym – codzienność i różne perspektywy.

Uczniowie zabierający głos dzielili się zarówno swoim zdaniem dotyczącym danego tematu, jak również swoimi doświadczeniami dotyczącymi kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Podczas debaty została utworzona petycja do Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, zawierająca ogólne wnioski płynące ze spotkania.

wt, 12 Lut 2019  ·  7,1 MB  ·  20
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r. Temat: Uczeń niepełnosprawny w szkole, funkcjonowanie w społeczności szkolnej (szkoły integracyjne) – teoria i rzeczywistość.
wt, 12 Lut 2019  ·  5,3 MB  ·  19
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r. Temat: Czy jesteśmy naprawdę empatyczni, a może nasz stosunek do niepełnosprawności to forma poprawności obywatelskiej (politycznej)?
czw, 14 Lut 2019  ·  10,8 MB  ·  34
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r. Temat: Nauka i praca – czy osoba niepełnosprawna ma naprawdę szanse na spełnienie zawodowe?
czw, 21 Lut 2019  ·  8,3 MB  ·  20
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r. Temat: Postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie globalnym i lokalnym – codzienność i różne perspektywy.
czw, 21 Lut 2019  ·  3,2 MB  ·  22
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r.
wt, 12 Lut 2019  ·  1,5 MB  ·  22
UM w Przemyślu, 6 lutego 2019 r.