ul. Misiągiewicza 42, 37-200 Przeworsk * www.chrystus-krol.przeworsk.pl

parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku w dniu 8 lutego 2019 r. odbył się kolejny Przeworski Wieczór Uwielbienia. Przybyłych na spotkanie modlitewne przywitał ks. prał. Jan Miazga, proboszcz parafii, który w słowach wprowadzenia zachęcił, by w świetle Ducha Świętego poznać to, co przeszkadza w dawaniu świadectwu, tak by móc później otworzyć się na łaskę podczas obrzędu namaszczenia chorych, zjednoczyć się z Jezusem w Jego ofierze Ciała i Krwi, aż w końcu, by z mocą błogosławieństwa wyjść do świata i być świadkiem.

W trakcie homilii ks. Jan zwrócił uwagę na kształtowanie postawy bycia świadkiem na wzór samego Jezusa, który w posłannictwie otrzymanym od Ojca staje się Jego świadkiem. W historii zbawienia takie świadectwo ukazuje w swojej posłudze św. Jan Chrzciciel.

pt, 8 Lut 2019  ·  3,7 MB  ·  42
Przeworsk pw. Chrystusa Króla, 8 lutego 2019 r.

 

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WIECZORU UWIELBIENIA