11 lutego br., w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Ojciec Święty Franciszek przywołuje słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, pragnąc, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

Światowe centrum obchodów tegorocznego XXVII Dnia Chorego miało miejsce w Kalkucie, w Indiach. W tym szczególnym miejscu Ojciec Święty Franciszek chce nam przypomnieć postać św. Matki Teresy z Kalkuty, która jako wzór miłości, uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Papież przywołując słowa, które wypowiedział w czasie jej kanonizacji wskazuje, że: „Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową do służenia wszystkim przez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, tego nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała się nad osobami wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich godność daną im przez Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby uznali swoje winy wobec zbrodni (…) ubóstwa stworzonego przez nich samych” (Homilia, 4 września 2016).

Ojciec Święty Franciszek wskazując na tę „współczesną samarytankę” chce zwrócić oczy całego świata, na kształtowanie w codziennym życiu daru bezinteresownej miłości” wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religię”. Dopiero wtedy, tak jak św. Matka Teresa możemy poszerzać horyzonty radości, nadziei, zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią”.

Odpowiadając na słowa Ojca Świętego Franciszka, w łączności z całym Kościołem przeżywając XXVII Światowy Dzień Chorego, przeżywaliśmy uroczyste Msze św. ofiarowane w intencjach wszystkich chorych, cierpiących, samotnych i niepełnosprawnych oraz opiekujących się nimi.

O godz. 10.00 w Centrum medyczno-charytatywnym Caritas w Krośnie wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Ryszard Pelc, kapelan Ratownictwa Medycznego Archidiecezji Przemyskiej. On też już samym początku homilii podkreślił, że tak jak Maryja wyszła naprzeciw braku małżonków przeżywających swoje zaślubiny w Kanie Galilejskiej, tak i dziś Maryja przychodzi nam z pomocą gdy doświadczamy braków w życiu, a jednym z nich jest choroba, która pozbawia zdrowia. Kaznodzieja wskazał, ze w historii świata odkrywamy wiele pięknych przykładów poświęcenia życia dla dobra drugiego człowieka, ale niedościgniony wzór mamy w Jezusie Chrystusie, który poświęcił swoje życie przez ofiarę krzyża dla naszego zbawienia. Ks. Ryszard przypomniał, że piękny przykład przeżywania cierpienia dał nasz Rodak, św. Jan Paweł II, który cierpiąc ufał Zbawicielowi. Kapelan krośnieńskiego szpitala, – odnosząc się do Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 27. Światowy Dzień Chorego, – wspomniał również o wielkim zaangażowaniu św. Matki Teresy z Kalkuty na rzecz potrzebujących.

Po wygłoszonej homilii rozpoczął się obrzęd namaszczenia chorych, któremu przewodniczył ks. prał. Kazimierz Kaczor. Współkoncelebrujący kapłani udali się do sal chorych, aby udzielić sakramentu. Modlitewne spotkanie zakończyło się adoracją z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób błogosławieństwa udzielanego w Lourdes.

pon, 11 Lut 2019  ·  3,5 MB  ·  58
Krosno - Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas, 11 lutego 2019 r.