Podczas XXVII Światowego Dnia Chorego o codziennej trosce okazywanej chorym, cierpiącym i umierającym ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA rozmawiał z ks. Markiem Zarzycznym, dyrektorem Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie.

Ks. Marek przypomniał historię tworzenia hospicjum i wskazał na zadania podejmowane w ramach jego działalności. Ponadto Dyrektor Centrum zaznaczył, że ważną przestrzenią dla posługi w hospicjum jest prowadzenie formacji dla wolontariuszy, którzy angażują się na rzecz potrzebujących. Hospicjum dla dorosłych to wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieką objęci są nieuleczalnie chorzy i ich rodziny. Opieka ma na celu zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Opiekę sprawuje zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, kapelana i sióstr zakonnych.

pon, 11 Lut 2019  ·  7,3 MB  ·  92
Audycja z dnia 11 lutego 2019 r.