Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. O swojej modlitwie różańcowej opowiadają Barbara i Zygmunt Szumilakowie z Zarzecza, którzy ponad dwa lata temu modląc się za swoją siostrę z Kręgu Domowego Kościoła stworzyli piękne dzieło, które można dzisiaj nazwać „Domowym Jerychem”.

Państwo Szumilakowie zebrali grupę 48 osób, którzy przez tydzień w konkretnej godzinie odmawiali różaniec, w ten sposób nie było chwili bez modlitwy różańcowej. Dzisiaj to już ponad 120 osób, a modlitwa tygodniowa się nie kończy, zmieniają się tylko intencje.

Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowane są czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

wt, 12 Lut 2019  ·  8,9 MB  ·  53
Rozmowa dnia z 12 lutego 2019 r.