W kolejnym spotkaniu w ramach cyklicznej audycji Akcji Katolickiej w czwartek, 14 lutego 2019 r., poznaliśmy kilka inicjatyw Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej na terenie archiprezbiteratu przemyskiego.

Tradycyjnie już audycja rozpoczęła się serwisem informacyjnym z życia Akcji Katolickiej, który przygotowała Cecylia Baran, odpowiedzialna za pracę POAK w archiprezbiteracie jarosławskim.

W dalszej części spotkania ks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA wraz z Łucją Podbilską, wiceprezesem zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej zaprosili do rozmowy przedstawicieli POAK archiprezbiteratu przemyskiego, którzy mówili o aktualnych inicjatywach, realizowanych na terenie ich parafii. Gośćmi audycji były: Maria Bąk z Pikulic, Małgorzata Bąk z parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz Monika Łuc z Żurawicy Górnej.

pt, 15 Lut 2019  ·  10,7 MB  ·  30
Audycja z dnia 14 lutego 2019 r.
pt, 15 Lut 2019  ·  15,9 MB  ·  33
Audycja z dnia 14 lutego 2019 r.