W dniach 15-16 lutego 2019 r. XVIII Kapituła Generalna Sióstr Michalitek obradująca w Miejscu Piastowym dokonała wyboru nowej Przełożonej Generalnej oraz nowego Zarządu Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Przełożoną Generalną została s. Julia Szteliga. Nowa Matka Generalna pochodzi z Wiśniowej koło Strzyżowa. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1988 r.

Dzień wyborów poprzedzony był dniem skupienia, który poprowadził ks. Rektor Kazimierz Radzik CSMA. Na zakończenie Eucharystii, podczas której modlono się o światło Ducha Świętego na ten ważny moment Kapituły,  ks. Rektor udzielił błogosławieństwa krzyżem, który prawdopodobnie podał na powitanie do ucałowania Matce Annie Kaworek, Ojciec Założyciel bł. Bronisław Markiewicz, gdy w 1894 r. przyjechała do Miejsca Piastowego. Ten krzyż w sposób symboliczny po wyborze przekazała swojej następczyni m. Natanaela Bednarczyk.

W skład nowego Zarządu weszły:
s. Zacharia Depta – Asystentka generalna
s. Dominika Tuzimek – radna i sekretarka generalna
s. Koleta Cyran – radna generalna
s. Agata Krupa – radna i ekonomka generalna