W niedzielę, 17 lutego 2019 r., jak każdego 17. dnia miesiąca, wierni spotkali się na wieczornej modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.

Lutowej modlitwie przewodniczył ks. Marek Wasąg, natomiast homilię wygłosił ks. Maciej Skrzypski. Kaznodzieja oparł swoje rozważanie na niedzielnej liturgii słowa, a szczególnie na fragmencie Ewangelii, mówiącym o błogosławieństwach. W oparciu o różne sytuacje życiowe ks. Maciej stwierdził, że współczesny człowiek chce tylko korzystać z życia, a boi się wymagań. Warto uświadomić sobie, że błogosławieństwa podejmują i wypełniają obietnice Boże od czasów Abrahama, ukierunkowując je na Królestwo niebieskie. Są odpowiedzią na pragnienie szczęścia, jakie Bóg złożył w sercu człowieka – mówił w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego kaznodzieja. Człowiek, który żyje tylko tym, co przyziemne oddala się od Boga. Potwierdza to postawa biblijnego bogatego młodzieńca, który prowadził dobre życie i miał piękne pragnienia, ale zabrakło mu silnej woli, by pozostawić wiele posiadłości. Kaznodzieja zachęcał także, by dziękować Bogu za to, co się posiada. Jeżeli mam bogactwo, to ono jest po to, aby się nim dzielić. Trzeba uważać, żeby majętności tego świata nie przysłoniły Boga. Tylko człowiek ufający Bogu będzie umiał cierpieć biedę, a także będzie potrafił obfitować. Wzorem osoby szczęśliwej jest Maryja – błogosławiona między niewiastami.

nie, 17 Lut 2019  ·  2,9 MB  ·  140
Polańczyk, 17 lutego 2019 r.
nie, 17 Lut 2019  ·  10,7 MB  ·  143
Polańczyk, 17 lutego 2019 r.
nie, 17 Lut 2019  ·  672,0 KB  ·  189
Polańczyk, 17 lutego 2019 r.