Wydział Nauki Katolickiej informuje, że etap dekanalny
Konkursu Biblijnego Jezusowa szkoła ucznia w mocy Ducha Świętego,
dla uczniów szkół podstawowych,
odbędzie się w czwartek, 7 marca 2019 r.

Przypominamy, że odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu
są dekanalni wizytatorzy nauki religii.

Stosowne materiały zostaną przesłane w najbliższym czasie.