Podczas „Rozmowy dnia” o działalności Domu Formacji Stałej „Manresa” w Starej Wsi opowiedział o. dr. Krzysztof Dyrek SJ, dyrektor Ośrodka. Otwarcie tego domu formacyjnego – jak zaznaczył o. Krzysztof – ma służyć temu, by było to miejsce, do którego zawsze można przybyć i pozostać, otrzymując pomoc w wymiarze duchowym i ludzkim. Chcemy pomagać tym, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe lub osłabli w drodze. Natomiast nazwa domu „Manresa” wyznacza ducha i kierunek podjętej misji, u podstaw której znajduje się duchowość Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Manresa jest miastem w Hiszpanii, położonym w pobliżu Barcelony. Tutaj po swoim nawróceniu święty Ignacy Loyola spędził prawie rok, doświadczając wielu nadzwyczajnych łask, darów i świateł. Tutaj też powstały zalążki późniejszych Ćwiczeń Duchowych.

ŻYCIORYS

Ojciec Krzysztof Dyrek do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w Starej Wsi w 1972. W latach 1978-1980 odbywał studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Księży Jezuitów w Krakowie, z kolei – w latach 1980-1983 – studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Księży Jezuitów „Bobolanum” w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1983 w Nowym Sączu. W roku 1983 rozpoczął studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiując najpierw teologię duchowości; następnie, od roku 1984 do 1988, studiował psychologię na tymże uniwersytecie, otrzymując tytuł licencjacki z psychologii. W latach 1988-1989 przebywał w Hiszpanii, w Salamance, odbywając rok formacji zakonnej, tak zwaną „trzecią probację”. Od roku 1989 do 1997 przebywał w Krakowie, pełniąc funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Jezuitów. Prowadził także wykłady z psychologii powołania dla kleryków jezuickich oraz w Seminarium Duchownym Ojców Kapucynów w Krakowie. Organizował kursy formacyjne dla mistrzyń nowicjatu w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie i we Lwowie. Pomagał w prowadzeniu kursów formacyjnych dla ojców duchownych, mistrzów nowicjatu i kierowników duchownych. Brał także czynny udział w formacji nowicjuszek, juniorystek, profesek i przełożonych wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych. Udzielał także rekolekcji w seminariach duchownych, pracował jako kierownik duchowny i terapeuta, zwłaszcza osób duchownych, ale także świeckich. Założył i kierował Punktem konsultacji psychologicznej w Krakowie. W 1997 roku, po odbyciu odpowiednich studiów, otrzymał licencjat z teologii duchowości na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1998 odbył rok doktorancki na tejże uczelni, a w roku 1998 obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego: „Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych Kościoła i literatury teologicznej (1967-1997)”. W latach 1998-2002 pełnił funkcję magistra nowicjatu w nowicjacie księży jezuitów w Starej Wsi. Od 2002 do 2008 roku pełnił funkcję prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Od 2008 do 2012 był dyrektorem „Szkoły Formatorów” przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

PUBLIKACJE

O. dr Krzysztof Dyrek SJ opublikował kilkanaście artykułów, ponadto jest autorem jednej książki i współautorem dwóch innych:

 • K. Dyrek SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków, 1999.
 • K. Dyrek SJ, M. Kożuch SJ, K. Trojan SJ, Powołanie, rozeznanie i rozwój, aspekt psychologiczny, Kraków 1993.
 • J. Augustyn SJ, K. Dyrek SJ, Pasterz według Serca Jezusa, Warszawa 1996.
 • K. Dyrek SJ, Reguły rozeznawania duchowego drugiego tygodnia jako pomoc w dążeniu do celu proponowanego przez Chrystusa, w: Wybór Jezusa, Czechowice-Dziedzice 1991, 45-54.
 • K. Dyrek SJ, Rozeznanie powołania jako sztuka towarzyszenia i dialogu w poszukiwaniu woli Bożej, Homo Dei 60 (1991) 1-2, 70-79.
 • K. Dyrek SJ, Kierownictwo duchowe a psychologia, Homo Dei 62 (1993) 3, 16-27.
 • K. Dyrek SJ, Wychowanie do dojrzałego przeżywania wartości, Hejnał Oświatowy 6 (1993) 2, 10-13.
 • K. Dyrek SJ, Trudności w relacji między kierownikiem duchownym i osobą prowadzoną podczas kierownictwa duchowego, w: W kręgu kierownictwa duchowego II, Kraków 1994, 49-61.
 • K. Dyrek SJ, Psychologiczne założenia kierownictwa duchowego, w: W kręgu kierownictwa duchowego I, Kraków 1994, 81-89.
 • K. Dyrek SJ, Poznanie siebie warunkiem dojrzałego przeżywania powołania, Życie Duchowe 1 (1994) 0, 87-97.
 • K. Dyrek SJ, Wspólnota zakonna środowiskiem kształtowania dojrzałej osobowości, Życie Konsekrowane 7 (1995) 3, 24-33.
 • K. Dyrek SJ, Psychologiczny i duszpasterski aspekt homoseksualizmu, w: Kościół wobec homoseksualizmu, Warszawa 1996, 13-32.
 • K. Dyrek SJ, Wpływ posługi przełożonego na formację podwładnych, Życie Konsekrowane 9 (1996) 1, 28-33.
 • K. Dyrek SJ, Rozeznanie wspólnotowe, aspekt psychologiczno-duchowy, Życie Konsekrowane 10 (1996) 2, 16-23.K. Dyrek SJ, Kryteria autentyczności i dojrzałości chrześcijańskiego życia duchowego, Zeszyty Formacji Duchowej 3 (1997), 27-39.
 • K. Dyrek SJ, Skarby przechowywane w kruchych naczyniach, Przegląd Powszechny 1997.
 • K. Dyrek SJ, Przezwyciężenie lęku a sens ludzkiego życia, Homo Dei 1997.
 • K. Dyrek SJ, Pokusy u tych, którzy postępują w dobrem, Zeszyty Formacji Duchowej 18 (2002), 45-54.
 • K. Dyrek SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Pastores 23 (2004) 2, 45-54.
 • K. Dyrek SJ, Rządy duchowe, Życie Duchowe 47 (2006) 2.
 • K. Dyrek SJ, Posłuszni i nieużyteczni, Pastores 43 (2009) 2, 17-27.
 • K. Dyrek SJ, Historia życia a powołanie, Pastores 45 (2009) 4, 18-28.
 • K. Dyrek SJ, Komunia z Jezusem podstawą bycia Jego uczniem, Życie Konsekrowane 4(90) 2011, 21-29.
 • K. Dyrek SJ, Miejsce formacji do wspólnoty – podstawowe założenia, w: Formacja alumnów do wspólnoty teraz i w przyszłości, Kraków 2011, 23-29.
 • K. Dyrek SJ, Tożsamość kapłańska a formacja, Studia Loviciensia 16/2014, 9-18.
 • K. Dyrek SJ, Najpierw dać się poprowadzić, Pastores 67(2) 2015, 136-147.
 • K. Dyrek SJ, Artykuł wstępny, Życie Duchowe 83/2015, 103-111.
 • K. Dyrek SJ, Poznawanie siebie, Pastores 68 (3) 2015, 131-140.
 • K. Dyrek SJ, Formacja do otwartości i dojrzałości, Życie Duchowe 84/2015, 93-102.
 • K. Dyrek SJ, Dojrzałość osobowa warunkiem nawrócenia alumna, Biuletyn Wychowania Seminaryjnego, Rok XLVIII 2016, nr 57, 47 – 65.
 • K. Dyrek SJ, Rachunek sumienia szczegółowy, Zycie Konsekrowane, 5 (121) 2016, 44-59
 • K. Dyrek SJ, Dający Cwiczenia, w Podstawy ignacjańskiego kierownictwa duchowego, Kraków 2016, 139 – 157.
 • K. Dyrek SJ – Z. Marek SJ, Edukacja do przebaczenia w pedagogii ignacjańskiej, Paedagogia Christiana, 2/38 (2016), 61 – 84.
 • K. Dyrek SJ, Orden – desorden według św. Ignacego Loyoli, w Droga duchowego uporządkowania i miłości, Kraków 2017, 97 – 112.
 • K. Dyrek, Wypalenie (burnout) wśród ksiezy, Currenda 167 (2017) 3, 445 – 468.
 • K. Dyrek, Specyfika nowego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (RFIS – 2016) odnośnie do formacji pemanetnej, Formatio Permanens 17 (2017), 19 – 30.
 • K. Dyrek, Rachunek sumienia szczegółowy i codzienny (ĆD 24 – 31), w: Znaczenie refleksji w duchowości ignacjańskiej, Kraków 2017, 17-32.

O. dr Krzysztof Dyrek SJ jest także autorem kilku rozważań, które ukazały się na łamach „Gościa Niedzielnego”:

 • K. Dyrek SJ, Tak i nie, Gość Niedzielny 6.11.1994, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, O pierwszym robotniku, który stał się ostatnim, Gość Niedzielny 20.11.1994, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Sól ziemi, Gość Niedzielny 4.12.1994, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Celnik obecny w sercu każdego z nas, Gość Niedzielny 23.07.1995, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Osoba proroka jest niemile widziana, Gość Niedzielny 6.08.1995, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Człowiek, z którym Pan Bóg rozmawiał w snach, Gość Niedzielny 20.08.1995, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Dobro rośnie powoli, Gość Niedzielny 3.09.1995, 6-7.
 • K. Dyrek SJ, Być przyjacielem i świadkiem Jezusa, Gość Niedzielny 15.09.1996, 8.

O. dr Krzysztof Dyrek SJ przez cały rok 2010 publikował także w „Posłańcu”:

 • Styczeń – „Swoi Go nie przyjęli”
 • Luty – „Wypłyń na głębię”
 • Marzec – „Cierpliwy Ogrodnik”
 • Kwiecień – „Słudzy nieużyteczni”
 • Maj – „Miłujcie się wzajemnie”
 • Czerwiec – „Łzy matki”
 • Lipiec – „Powołani i posłani”
 • Sierpień – „Chciwość”
 • Wrzesień – „Uczeń Pana”
 • Październik – „Słudzy”
 • Listopad – „Bóg żywych”
 • Grudzień – „Prorok Pana”

śr, 20 Lut 2019  ·  8,5 MB  ·  380
O działalności Domu Formacji Stałej "Manresa" w Starej Wsi k. Brzozowa

 

W propozycji programowej Domu Formacji Stałej „Manresa” ustalone zostały pewne punkty stałe: kierownictwo duchowe, pomoc psychologiczna, dni skupienia oraz różne formy rekolekcji ignacjańskich (5, 8 i 30 dniowe) z towarzyszeniem indywidualnym. Szczegóły oferty formacyjnej manresa.jezuici.pl