W czasie Rozmowy dnia ks. dr hab. Krzysztof Sordyl wskazał kierunku kształtowania postawy wiary w codziennym życiu chrześcijanina. W swojej wypowiedzi odniósł się do nauczania Ojców Kościoła, które przez lata zgłębiał podczas pracy naukowej.

Ks. Krzysztof Sordyl, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, odbył studia specjalistyczne z zakresu patrologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończone licencjatem z teologii w 2004 r. oraz stopniem doktora nauk teologicznych w zakresie patrologii w 2007 r. Tematem pracy było „Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w De Trinitate”. W roku 2008 kapłan podjął studia w Rzymie w Instytucie Patrystycznym Augustinianum, gdzie przygotowywał materiały do pracy habilitacyjnej, poświęconej pojmowaniu Boga, człowieka i świata przez Pryscyliana.

pon, 25 Lut 2019  ·  7,6 MB  ·  55
O kształtowaniu życia wiary