W niedzielę, 3 marca 2019 r. rozpoczął się 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu w Polsce. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na rok 2019 przyjął hasło: „Młodzi trzeźwi i wolni”. Inspiracją był między innymi Synod Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, który odwołuje się do trudnej sytuacji, w jakiej żyją młodzi. Jest to też ważny etap w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Odpowiedzialność za trzeźwość młodych, czyli za ich trzeźwe myślenie, za ich bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa na wszystkich dorosłych, zwłaszcza na rodzicach, kapłanach, nauczycielach i wychowawcach. W Przesłaniu Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 r., delegaci ze wszystkich polskich diecezji zwrócili się z prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich o wzmożoną modlitwę o trzeźwość, a także aktywizację grup i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci i młodzieży w abstynencji.

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował Vademecum na rok 2019. Jego głównym tematem jest właśnie wychowanie młodzieży w wolności od wszystkiego, co szkodzi i co oddala od szczęścia. Wsparcie i pomoc wychowawcza, jakiej młodzi ludzie potrzebują, by wzrastać w miłości i wolności dzieci Bożych, wymaga współdziałania wielu środowisk, w tym wspólnot Kościoła.

W czasie Rozmowy dnia gościliśmy w naszym studio przedstawicieli Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej: Zbigniewa WojciechowskiegoRyszarda Hudę. Podczas spotkania nasi goście wskazali jak ważna jest troska o trzeźwość, a przy tym ukazali kierunki podejmowanych działań przy współpracy na rzecz pomocy uzależnionym.

pon, 4 Mar 2019  ·  8,3 MB  ·  42
O przeżywaniu 52. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu i współpracy na rzecz trzeźwości

 

Do pobrania: