W środę popielcową ks. dr Arkadiusz Jasiewicz podczas „Ćwiczeń duchowych” zaprosił słuchaczy do wejścia na drogę nawrócenia. Konieczne jest przyjście do Jezusa i przyznanie się do swoich grzechów – Gdy człowiek przyjmuje do Jezusa z ciężarem swoim grzechów, Bóg chętnie zdejmuje je nam (…). Wielki post jest czasem, gdy pozbywamy się naszych balastów, grzechów – zachęcał ks. Arkadiusz. Następnie potrzeba uznać  panowanie Jezusa nad swoim życiem, uwierzyć w Niego i dziękować Mu za Jego działanie w naszym życiu.

czw, 7 Mar 2019  ·  8,4 MB  ·  77
"Ćwiczenia duchowne" z dnia 6 marca 2019 r. - prow. ks. Arkadiusz Jasiewicz