Obrona prac magisterskich alumnów VI roku studiów, Przemyśl – WSD, 7 marca 2019 r., fot. kl. Daniel Pawlak

We czwartek, 7 marca 2019 r. w czytelni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbył się egzamin magisterski. Spotkanie rozpoczął abp Adam Szal, metropolita przemyski a pracom komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Teologicznego ds. studiów magisterskich dla kleryków na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, do której to uczelni afiliowane jest przemyskie Seminarium.

8 diakonów, alumnów VI roku studiów WSD w Przemyślu obroniło prace magisterskie napisane na seminarium naukowym z:

  • Liturgiki (promotor ks. dr Łukasz Jastrzębski) – dk. Krzysztof Jasiński
  • Teologii duchowości (promotor ks. dr Marek Wilk) – dk. Mateusz Nowak
  • Teologii dogmatycznej (promotor ks. dr Norbert Podhorecki) – dk. Piotr Dzierżakdk. Marek Matwijczak
  • Teologii dogmatycznej (promotor ks. dr hab. Wacław Siwak) – dk. Michał Kłopotdk. Artur Ochab
  • Egzegezy Pisma Świętego NT (promotor ks. dr Witold Burda) – dk. Mateusz Jakieła
  • Teologii moralnej (promotor ks. dr Tomasz Picur) – dk. Damian Matusz

Na zakończenie diakoni podziękowali Księżom Profesorom za podjęty trud kształcenia naukowego i przeprowadzony egzamin magisterski, który uwieńczył prowadzoną przez 6 lat w Seminarium formację intelektualną. Bp Stanisław Jamrozek obecny podczas egzaminu zakończył spotkanie modlitwą i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Diakoni od jutra rozpoczną swoją praktykę duszpasterską, posługując w parafiach naszej Archidiecezji: Bezmiechowa, Iwla, Leszno, Małkowice, Mrzygłód, Olszany, Stubno i Wołkowyja.

czw, 7 Mar 2019  ·  531,1 KB  ·  92
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 7 marca 2019 r.
czw, 7 Mar 2019  ·  285,3 KB  ·  121
Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 7 marca 2019 r.