W sobotę poprzedzającą I Niedzielę Wielkiego Postu, w Sanktuarium Matki Bożej w Jaśliskach, odbył się „Wieczór Chwały”. Tradycyjnie już w drugą sobotę miesiąca, jaśliska świątynia wypełnia się wiernymi z wielu okolicznych miejscowości. Przybywają aby na chwilę się zatrzymać, zwrócić swoje myśli ku Bogu oraz adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Jaśliski „Wieczór Chwały” rozpoczął się uroczyście sprawowaną Mszą Świętą. Przewodniczył jej proboszcz tutejszej parafii – ks. Grzegorz Polasz. Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Sabik z krośnieńskiej Fary. Już na początku zauważył, że modlitwa uwielbienia jest najpiękniejszą z modlitw. Często jest ona połączona z prośbami lub dziękczynieniem jakie wyraża się wobec Pana Boga. Tej modlitwie towarzyszy Matka Boża, która z wielu różnych osób tworzy wspólnotę Kościoła. Okazją do kaznodziejskiej refleksji stała się również historia powołania Lewiego. To z niej wypływa dla nas wielkopostna motywacja do przemiany i poprawy swojego życia.

wt, 12 Mar 2019  ·  17,5 MB  ·  75
9 marca 2019 r.

Po Mszy Świętej rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. Sebastiana Picura i parafialną grupę muzyczną. Była przede wszystkim czasem uwielbiania Jezusa Chrystusa i szukania Jego woli. Z racji rozpoczynającego się Wielkiego Postu, adoracja Eucharystyczna stała się też zaproszeniem do wyjścia na „pustynię”. Jest ona miejscem zagłębienia się w samym sobie i ratunkiem na codzienny gwar i zabieganie. Duchowa „pustynia” jest także sposobnością do odkrycia tego co piękne i wartościowe w życiu człowieka.

wt, 12 Mar 2019  ·  41,8 MB  ·  139
9 marca 2019 r.

Kolejny „Wieczór Chwały” w jaśliskim sanktuarium stał się wspaniałą bramą modlitewną wprowadzającą wiernych w głębsze i bardziej świadome przeżywanie Wielkiego Postu. Uwielbiając i adorując Pana Boga w Najświętszym Sakramencie łatwiej odkrywamy prawdę o sobie samych. To zaś jest istotą wielkopostnej przemiany życia.