W kolejnej „Rozmowie dnia” w środę, 13 marca 2019 r., spotkaliśmy się z ks. dr. Łukaszem Nyczem, koordynatorem ds. formacji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W rozmowie z ks. Andrzejem Bienią, dyrektorem Radia FARA, ks. Łukasz mówił o początkach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jej założeniach, a także o prowadzonych działaniach skierowanych do młodzieży. Wśród takich inicjatyw znalazły się m.in. obozy wakacyjne o raz całoroczna działalność formacyjna.

czw, 14 Mar 2019  ·  17,5 MB  ·  75
Audycja z dnia 13 marca 2019 r.