Wielki Post to czas wielu wspaniałych inicjatyw, pomagających pogłębić życie duchowe wiernych. Wśród nich szczególne miejsce zajmują rekolekcje wielkopostne dla młodzieży i dzieci. O potrzebie ich organizacji mówił w „Rozmowie dnia” Radia FARA ks. dr Wojciech Sabik, katechetyk i katecheta, dekanalny duszpasterz młodzieży od wielu lat pracujący z młodzieżą. Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół to zawsze dokładnie zaplanowane przedsięwzięcie w którego organizację włączają się kapłani, parafie i szkoły.

Ksiądz Wojciech sam będą organizatorem rekolekcji opowiedział, jak wygląda przygotowanie tych kilku wyjątkowych dni. Wiąże się to nie tylko za zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku, ale także z zaproszeniem gości, których chętnie będą słuchać młodzi. Dzięki temu, jak zauważa ksiądz Wojciech nawet ci, którzy przyjdą tylko z przymusu być może usłyszą coś, co poruszy i przemieni ich serca.

Obecność duszpasterza młodzieży skłoniła także do rozmowy na temat kondycji duchowej współczesnej młodzieży. Najważniejszym elementem tej kondycji powinno być zawsze przywiązanie do Pana Boga. Tylko to da gwarancję, że pomimo różnych słabości i upadków, młodzi nigdy nie porzucą wiary i przywiązania do tradycji. Dlatego ważne jest mądre i stanowcze towarzyszenie osobom młodym, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

pt, 15 Mar 2019  ·  23,0 MB  ·  129
O wielkopostnych rekolekcjach szkolnych i duchowej kondycji młodzieży