W drugą niedzielę Wielkiego Postu kazanie pasyjne podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w parafii św. Doroty w Markowej wygłosił ks. dr Jarosław Rodzik SAC, redaktor naczelny kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia”, który od 16 marca w parafii prowadzi rekolekcje wielkopostne. Słuchaczy zaprowadził najpierw do Betanii i do spotkania z Przyjaciółmi Jezusa – Łazarzem, Martą i Marią, by przypatrzeć się ich relacji z Mistrzem. Wzorem modlitwy ks. Jarosław uczynił także Papieża Polaka, św. Jana Pawła II. W Markowskiej świątyni podczas pasyjnego rozważania wybrzmiały również słowa zapisane przy wyjątkowym Krzyżu, częściowo zrekonstruowanym przez żołnierzy po wojennym zniszczeniu, napis, który mówi o wezwaniu z jakim zwraca się Ukrzyżowany do wierzących w Niego – Teraz zostały mi już tylko twoje dłonie…

nie, 17 Mar 2019  ·  10,6 MB  ·  99
Markowa - pw. św. Doroty, 17 marca 2019 r