Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza
na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek
(18 kwietnia 2019 r., godz. 10.00, Bazylika Archikatedralna w Przemyślu)
ministrantów, lektorów, DSM oraz schole.

W tym roku pielgrzymują archiprezbiteraty Przemyski, Sanocki i Łańcucki,
choć oczywiście mile widziani będą także ministranci i lektorzy z innych archiprezbiteratów, dekanatów i parafii.

W związku z powyższym prosimy o:

  • Zgłoszenie do 10 kwietnia br. zorganizowanych grup LSO liczących powyżej 10 osób (Duszpasterzowi LSO).
  • Zgłoszenie w Wielki Czwartek swojego przyjazdu (uczestników indywidualnych oraz mniejszych i większych grup) przed Mszą Krzyżma (główne wejście do Archikatedry).
  • Wzięcie ze sobą emblematów (dekanatów, parafii, itp.).
  • Przyjazd w odświętnych strojach liturgicznych (alba, komża, kołnierzyk, tunika).
  • Proszę duszpasterzy ministrantów z poszczególnych dekanatów o przygotowanie pielgrzymki w swoich dekanatach.

Po Mszy Krzyżma będzie miało miejsce spotkanie z Metropolitą Przemyskim oraz poczęstunek w Wyższym Seminarium Duchownym.

ks. Jacek Zarzyczny