W niedzielę, 17 marca 2019 r., jak każdego 17. dnia miesiąca, wierni spotkali się na wieczornej modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.

Marcowej modlitwie przewodniczył ks. Maciej Skrzypski, natomiast homilię wygłosił ks. Marek Wasąg. Kaznodzieja oparł swoje rozważanie na niedzielnej liturgii słowa, a szczególnie na fragmencie Ewangelii: – Tak naprawdę, ta dzisiejsza Ewangelia i ta wędrówka na Górę Przemienienia jest to dla nas szkoła modlitwy. Ja w tym tekście, kiedy starałem się medytować przed nabożeństwem tę treść, odnalazłem fantastyczną szkołę modlitwy w Wielkim Poście. Nie da się wejść w Bożą obecność, bez wchodzenia na górę. To tak jak nie da się przyjąć łaski Bożej, bez oczyszczenia serca.

nie, 17 Mar 2019  ·  93,7 MB  ·  192
Polańczyk, 17 marca 2019 r.