Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2019 r., audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu miłość” poświęcona była tematowi macierzyństwa i obrony życia poczętego. W programie udział wzięły osoby związane z Domem Matki i Dziecka prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej: s. Hiacynta Popiel CSSMA, kierownik Ośrodka, Anna Dańczura, pracownik biurowy, oraz przedstawicielka mieszkanek Domu – Bernadetta.

DOM MATKI I DZIECKA

ul. Prądzyńskiego 8, 37-700 Przemyśl
Telefon: 16 670 00 93
email: domsammat@op.pl
Dyrektor: Ks. Roman Wawro, tel. 16 678 71 73
Kierownik: s. Hiacynta Popiel CSSMA, tel.  606 907 211

śr, 27 Mar 2019  ·  8,8 MB  ·  64
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 25 marca 2019 r.