W sobotę, 30 marca 2019 r., w Besku odbyło się spotkanie kapłanów opiekunów i liderów wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej.

Spotkania tego typu odbywają się co pół roku. Odpowiedzialni rozmawiają na nich o sprawach związanych z funkcjonowaniem Ruchu oraz planują dalsze inicjatywy. Zjazd kapłanów i liderów to również czas dzielenia się sprawami i sugestiami związanymi z formacją poszczególnych grup. Wspólne rozmowy i obecność odpowiedzialnych pozwalają na zachowanie jedności oraz jednomyślności w funkcjonowaniu Odnowy w naszej Archidiecezji.

Wszystkich członków i sympatyków Odnowy zapraszamy na tegoroczne wydarzenia:

  • 11 maja 2019 – Sympozjum o Duchu Świętym w Przemyślu
  • 16-18 maja 2019 – Kongres Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze
  • czerwiec 2019 – Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Małżeńskiej (dokładny termin zostanie ustalony wkrótce)
  • 21 września 2019 – Spotkanie odpowiedzialnych kapłanów i liderów wspólnot
  • 5 października 2019 – Dzień formacyjny dla Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Wstawienniczej
  • 9-10 listopada 2019 – Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie.

Więcej informacji o bieżących inicjatywach Odnowy można znaleźć na stronie: odnowa.przemyska.pl.

ks. Rafała Szykuła