29 marca wszedł na ekrany kin film zatytułowany „Miłość i Miłosierdzie”. To opowieść o św. s. Faustynie Kowalskiej, pokazująca nieznane do tej pory fakty i przybliżająca widzom narodziny kultu Bożego Miłosierdzia. W filmie zaprezentowano także nieznane listy ks. Michała Sopoćki.

Dystrybutorzy filmu przygotowali dla katechetów broszurę z konspektami katechez promujących kult Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny (do pobrania poniżej).

DO POBRANIA: