Bogdan Adamski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Mechanik” w Krośnie

Jak atrakcyjnie i efektywnie kształcić uczniów w dzisiejszych czasach? Z tym zagadnieniem w kolejnej „Rozmowie dnia” zmierzył się pan Bogdan Adamski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Mechanik” w Krośnie. Jak zauważa nasz gość szkoła powinna kształcić uczniów w takich kierunkach, aby nie byli przyszłymi bezrobotnymi. Tworzenie takich atrakcyjnych kierunków nauczania wymusza natomiast budowanie zaplecza dydaktycznego składającego się z symulatorów i maszyn, na których będą kiedyś pracować obecni uczniowie. Zaplecze to można obejrzeć na organizowanym corocznie przez szkołę „Festiwalu Nauki i Techniki”.

VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki

Obok zaplecza wykładowego, szkoła powinna również dbać, aby uczniowie odbywali praktyki w znanych i szanowanych firmach z danej branży. Praktyki te – jak zaznacza dyrektor – pozwalają uczniom bardzo szybko dorosnąć i wyrobić cechy dobrego i solidnego pracownika. Dzięki temu absolwenci szkoły nie mają problemów ze znalezieniem pracy i stają się cennym nabytkiem dla wielu przedsiębiorstw.

Bardzo ciekawą inicjatywą, która już 16 kwietnia realizowana będzie w krośnieńskim „Mechaniku”, jest organizacja eventu „Wystartuj z nami”. Projekt zakłada spotkanie uczniów kończących szkołę z przedstawicielami największych firm z regionu. Dzięki temu uczniowie będą mogli podpisać już wstępne porozumienia dotyczące przyszłej pracy.

pt, 5 Kwi 2019  ·  23,8 MB  ·  212
O atrakcyjnym i efektywnym kształceniu w szkole