W piątą niedzielę Wielkiego Postu, 7 kwietnia 2019 r., kazanie pasyjne podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w parafii św. Doroty w Markowej wygłosił wikariusz, ks. Paweł Tołpa. Zachęcił on zebranych, aby wraz z rodziną Ulmów, popatrzeć na Mękę Chrystusa przez pryzmat kolejnych uczynków miłosierdzia: krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować.

Krzyż powinien być centrum życia każdego chrześcijanina i nie należy od niego uciekać. – Kiedy przyglądam się swojemu życiu, muszę również spojrzeć na swoje relacje z Jezusem. Muszę zobaczyć swoje cierpienia, swoje krzyże. Może jeszcze do niedawna mówiłem jak złoczyńca z krzyża „jeśli jesteś Jezu Mesjaszem to wybaw siebie i mnie z cierpienia, wybaw mnie od mojego krzyża, od bólu” – mówił kaznodzieja w trakcie kazania pasyjnego.

Na zakończenie ks. Tołpa przytoczył świadectwo, jakie dał Tim Guénard, autor książki: Silniejszy od nienawiści”. – Sam będąc więźniem odkrywałem, że Jezus też jest w więzieniu, zamknięty jak więzień w celi. Ta świadomość pomogła mi zbliżyć się do Boga, znieść cierpliwie krzywdy, a w końcu wszystko darować moim rodzicom – przytaczał świadectwo.

Na zakończenie uświadamiał zebranych, że Bóg nawet najgorsze zło może wykorzystać, by zaistniało z niego dobro. Przecież to największa zbrodnia świata, największe zło jakie zaistniało, czyli zabicie na krzyżu samego Boga, posłużyło do największego cudu zmartwychwstania.

Łukasz Sztolf

nie, 7 Kwi 2019  ·  30,7 MB  ·  20
Markowa, 7 kwietnia2019 r.