W środę, 10 kwietnia 2019 r., na terenie budowy kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Błażowej Dolnej odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala. W koncelebrze uczestniczył ks. Jacek Rawski, proboszcz parafii w Błażowej, a także kapłani rodacy i księża z dekanatu błażowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej oraz parafianie.

Po Mszy świętej nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pochodzącego ze skały znajdującej się przy grobie św. Franciszka z Asyżu. Będzie on symbolem Świętego, który przyczyni się do duchowego umocnienia parafian, a także zaangażowania w budowę nowej świątyni.

ks. Karol Burda