W czwartek, 11 kwietnia br., w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brzózie Królewskiej, w czasie trwających rekolekcji wielkopostnych, dziekan dekanatu Leżajsk II, ks. prał. Józef Łobodziński, włączył do grona ministrantów 10 nowych chłopców.

Kandydaci przygotowywali się do służby liturgicznej przez 7 miesięcy. Spotkania formacyjne prowadził proboszcz Parafii, ks. Edward Kołodziej. Codzienną opiekę nad ministrantami sprawuje wikariusz, ks. Zbigniew Szymański.