W sobotę, 13 kwietnia 2019 r., na granicy polsko-słowackiej w Barwinku odbyła się międzynarodowa modlitwa Polaków, Słowaków, Ukraińców i Węgrów, która przebiegała pod hasłem „W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha. Proklamacja Dekalogu i Koronka do Miłosierdzia Bożego”.

– Pomni na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:”Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – wszystkich ludzi dobrej woli z Polski i zza granicy zapraszamy do Barwinka na wielką modlitwę i refleksję w kierunku jedności Europy, zbudowanej na fundamencie wartości chrześcijańskich – pisał w zaproszeniu na to wydarzenie ks. Tadeusz Biały.

Modlitwa zgromadziła przedstawicieli czterech państw sąsiadujących ze sobą: Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Diakonia Muzyczna Archidiecezji Przemyskiej pod dyrekcją dr Moniki Brewczak.