Sobotni wieczór uczestnicy Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej spędzili przy Krzyżu, spotykając się w trzech ośrodkach: w Hali Sportowej i kościele Ojców Bernardynów w Dukli oraz w Równem.

Wieczornej modlitwie na hali sportowej przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii bardzo wiele czasu poświęcił Matce Bożej, porównując m.in. jej trud Drogi Krzyżowej, z trudem Chrystusa: – Droga Krzyżowa, którą szła Maryja i Droga Krzyżowa, którą szedł Chrystus, była podejmowana w duchu miłości. Bóg umiłował świat tak, że Syna swojego dał, a Pan Jezus w duchu miłości szedł drogą Krzyża, po to, abyśmy my mieli życie wieczne. Dźwigał ten krzyż nie z uczuciem rozgoryczenia, cierpiętnictwa, ale z uczuciem miłości do każdego z nas. Podobnie Maryja, jakby włączając się w tę drogę Chrystusowego Krzyża, szła z miłością.

nie, 14 Kwi 2019  ·  13,9 MB  ·  52
Dukla, 13 kwietnia 2019 r.

Z młodzieżą zgromadzoną na Adoracji Krzyża w kościele Ojców Bernardynów w Dukli spotkał się bp Stanisław Jamrozek. W homilii wskazał młodzieży Chrystusa, w którego Oblicze nieustannie musimy się wpatrywać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby w swoim życiu stawać się coraz bardziej do Niego podobni. Dokonuje się to w codziennym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, na wzór Maryi – oblubienicy Ducha świętego, w której najdoskonalej odbiło się oblicze Stwórcy.

Bp Jamrozek zaznaczył także, że Bóg nie powołuje nas do rzeczy nadzwyczajnych, ale do wierności w codziennych obowiązkach, które podjęte z młodzieńczym entuzjazmem i oddaniem mogą stać się drogą wiodącą do świętości.

nie, 14 Kwi 2019  ·  29,9 MB  ·  58
Dukla, 13 kwietnia 2019 r.

Nabożeństwu przy Krzyżu w Równem przewodniczył abp senior Józef Michalik, który opierając się na encyklice papieża Franciszka Christus Vivit, wezwał młodych do stawania się ludźmi prawdziwe świętymi. Zachęcił ich do sięgania po ideały „z najwyższej półki” wskazując, że tylko ta droga pozwala na odkrycie prawdy o sobie i stawaniu się takim, jakim pragnie mnie mieć Bóg. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że wielką przeszkodą w Bożym działaniu jest niedojrzałość, która nie pozwala wziąć odpowiedzialności za życie. Zaznaczył, że nie należy lękać się trudności, gdyż stanowią naturalną część naszej drogi do nieba, a przezwyciężone czynią nas ludźmi dojrzałymi i odpowiedzialnymi. Na zakończenie zwrócił uwagę na modlitwę, jako fundamentalny warunek do rozwoju wiary i relacji z Bogiem.

nie, 14 Kwi 2019  ·  20,6 MB  ·  51
Równe, 13 kwietnia 2019 r.

Najważniejszym momentem tego wieczoru we wszystkich miejscach, w których odbywała się wieczorna celebracja, był moment Adoracji Krzyża. Wtedy właśnie młodzi mieli okazję, aby podejść do Krzyża, uklęknąć i w chwili zadumy, powierzać ukrzyżowanemu Chrystusowi swoje radości i smutki, które niosą ze sobą każdego dnia. Tradycyjnie już, na zakończenie adoracji, Krzyż został wzięty na ręce i w ten sposób obiegł każde miejsce adoracji, aby dotrzeć do tych, którzy nie mogli podejść do Niego w czasie modlitwy.

Adoracja Krzyża podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, każdego roku gromadzi wszystkich uczestników rekolekcji, ale także pielgrzymów, którzy nie uczestniczą w całości spotkania. Podobnie było tym razem, ponieważ zarówno kościoły, jak i hala sportowa wypełniły się po brzegi.