Po raz ostatni w Wielkim Poście, w Niedzielę Palmową, spotkaliśmy się w parafii pw. św. Doroty w Markowie na nabożeństwie Gorzkich Żali, przez które prowadził nas kaznodzieja ks. Paweł Tołpa, wikariusz tej parafii.

Podczas ostatniego kazania pasyjnego w niedzielę, 14 kwietnia 2019 r., ks. Paweł zaprosił nas, abyśmy spojrzeli na obraz Męki Pańskiej przez pryzmat ostatniego uczynku miłosierdzia względem duszy: modlić się za żywych i umarłych.

W wygłoszonym słowie nawiązał do odczytanego fragmentu Ewangelii: – Wsłuchujemy się we fragment Ewangelii, który nazywamy potocznie „testamentem z krzyża”. Spisanie testamentu jest niezwykle ważnym, bardzo osobistym aktem. Człowiek bowiem musi nie tylko ogarnąć to co posiada i co jest dla niego najcenniejsze, ale przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Kto jest dla mnie najważniejszy? Komu przekażę w testamencie najcenniejsze skarby? Przecież to najbliższym ofiaruje się wszystko najcenniejszego. Pan Jezus Janowi, a w jego osobie nam wszystkim, daje wielki skarb, oddaje Maryję, swoją matkę.

nie, 14 Kwi 2019  ·  15,8 MB  ·  39
Markowa, 14 kwietnia 2019 r.