W Domu Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu, 16 kwietnia 2019 r. seniorzy, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach DDP,  zaprezentowali program słowno-muzyczny dotyczący Triduum Paschalnego oraz tajemnicy Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W słowach wierszy, narracji, modlitwy i pieśni wyrazili wdzięczność za dar Eucharystii oraz za bolesną Mękę Pana Jezusa, podjętą z miłości ku nam. Seniorzy złożyli również życzenia kapłanom na ręce obecnego tego dnia wśród nich wicedyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Andrzeja Deca.

pt, 19 Kwi 2019  ·  19,3 MB  ·  86
Przemyśl, 16 kwietnia 2019 r.

Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl