W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu na wspólnej modlitwie zgromadzili się kapłani z diecezji, by pod przewodnictwem swojego biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku. Modlitwie przewodniczył abp Adam Szal. 

W Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przed południem odprawiana jest Msza Krzyżma Świętego, na której gromadzą się kapłani z diecezji, by pod przewodnictwem swojego Pasterza odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje.

Przed Mszą Krzyżma na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin zgromadzili się biskupi, księża przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, kapłani posługujący w rożnych instytucjach diecezjalnych, klerycy, siostry zakonne oraz wierni z Archidiecezji.

Po Jutrzni rozpoczęła się Msza Krzyżma, której przewodniczył abp Adam Szal. Do grona modlących się w Archikatedrze dołączyli ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna oraz schole, którzy przybyli z wielu parafii Archidiecezji, a szczególnie z archiprezbiteratów: Przemyskiego, Sanockiego i Łańcuckiego.

W czasie homilii Arcybiskup Metropolita podkreślił rolę Ducha Świętego, który objawia moc działania łaski w sprawowanych przez kapłanów sakramentach. Stąd też posługiwanie kapłańskie nie może stać się zawodem ani pracą, – jak wskazał abp Adam – kapłan ciągle winien stawać się pasterzem. W ten dzień upamiętniający ustanowienie kapłaństwa Pasterz Archidiecezji pozdrowił kapłanów i podziękował im za wysiłek duszpasterski podejmowany dla dobra Archidiecezji, Kościoła w Polsce i posługi misyjnej. Ponadto wezwał również do modlitwy, a zwłaszcza ofiarowania cierpienia.

Po homilii 250 kapłanów odnowiło wobec abpa Adama Szala i świętego ludu Bożego przyrzeczenia złożone w dniu święceń.  Następnie Metropolita Przemyski zwrócił się do wiernych: – Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, Najwyższego Kapłana, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia. (…) Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony, i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i Sługi wszystkich.

Zgodnie ze zwyczajem liturgii, podczas Mszy Krzyżma przed zakończeniem modlitwy eucharystycznej nastąpiło błogosławieństwo oleju chorych, zaś błogosławieństwo oleju katechumenów i konsekracja Krzyżma po Komunii Świętej.

Przed rozesłaniem nastąpiła instalacja trzech prałatów Kapituły Przemyskiej: ks. Tadeusza Białego, ks. Józefa Treli i ks. Romana Chowańca. Następnie przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, przybyli na Mszę Krzyżma, złożyli życzenia biskupom i kapłanom obecnym w Archikatedrze, a Ksiądz Arcybiskup podziękował wszystkim zaangażowanym w posługę przy Ołtarzu i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.