W Wielki Piątek, 19 kwietnia 2019 r., w naszych świątyniach gromadziliśmy się, aby podczas liturgii podjąć refleksję nad krzyżem i śmiercią Jezusa Chrystusa. To corocznie nabożeństwo nabiera wymownego i szczególnego charakteru w Sanktuarium Grogu Bożego w Przeworsku.

Tegorocznej liturgii Męki Pańskiej w przeworskiej bazylice przewodniczył ks. prał. Tadeusz Gramatyka, kustosz Sanktuarium Grobu Bożego i proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku, natomiast homilię wygłosił ks. Damian Noga, wikariusz parafii. W swoim rozważaniu zwrócił uwagę na miłość wypływającą z Krzyża: – Miłość na krzyżu to skandal w naszych oczach. Czy patrząc na krzyż w głównym prezbiterium dostrzegasz miłość? Czy wpatrując w scenę ukrzyżowania z belki tęczowej, w sadystycznie przeorane ciało Chrystusa, czujesz się kochany? Czy potrafisz tak kochać?

Kaznodzieja zachęcił także wiernych, aby w tym szczególnym dniu męki i śmierci Chrystusa, odnowić z nim swoją jedność, podkreślając wagę miejsca, w którym się znajdują, czyli Bazylikę Grobu Bożego w Przeworsku: – Do odnowienia jedności z Chrystusem zachęcam tu, w Przeworskiej Jerozolimie. To jedyne miejsce na Podkarpaciu, jedno z nielicznych w Polsce i na świecie, które tak jednoznacznie nawiązuje do Ziemi Świętej. To nasz skarb – ta Bazylika, jej wystrój i nasza wiara.

Największym skarbem przeworskiej bazyliki jest kaplica Bożego Grobu – szczególne miejsce modlitwy parafian, wiernych z okolicznych parafii i pielgrzymów. Budowę kaplicy rozpoczął w 1697 r. prepozyt konwentu przeworskiego bożogrobców ks. Franciszek Chodowicz. Kaplica została konsekrowana w 1727 r. i od tego roku Przeworsk stał się drugim, obok znanego już w średniowieczu Miechowa, sanktuarium Świętego Grobu w Polsce.

To właśnie do kaplicy Grobu Bożego, na zakończenie wielkopiątkowej liturgii, w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament. Na początku procesji obok Krzyża niesiono insygnia Męki Pańskiej, a uroczystemu przemarszowi towarzyszyli członkowie Straży Grobowej, zwanej potocznie “Turkami”.