fot. Marek Łabuński

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się w liturgii świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata – Zmartwychwstania Chrystusa. Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, która jest centralnym, najważniejszym momentem celebracji Triduum Paschalnego i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Uroczystej liturgii w Archikatedrze Przemyskiej przewodniczył abp Adam Szal.

Liturgia rozpoczęła się na Placu Katedralnym przed bazyliką. Wierni zostali pozdrowieni następującymi słowami: – Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.

Po poświęceniu ognia Metropolita Przemyski oznaczył paschał literami A i Ω, datą bieżącego roku oraz ozdobił go ziarnami kadzidła. Zapalony paschał został uroczyście wniesiony do Archikatedry. Następnie diakon wyśpiewał Exsultet, czyli Orędzie Wielkanocne. Jest to hymn, który zawiera m.in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie Chrystusa i wybawienie ludzkości z grzechu.  Podkreślona jest w nim wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata, począwszy od grzechu Adama, aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie.

Po odśpiewaniu Orędzia Wielkanocnego wierni wysłuchali Liturgii Słowa, w której przypomniana została cała historia zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Następnie homilię wygłosił bp Stanisław Jamrozek. – Dla nas ludzi wierzących najważniejsza noc to ta Paschalna, w której Jezus Chrystus nasz Pan zmartwychwstał, przeszedł ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Tej nocy spełnia się to wszystko, co Bóg obiecał człowiekowi w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Tutaj dokonało się nasze zbawienie – mówił. Biskup zachęcił wiernych, by każdego dnia nawiązywali żywą relację ze Zmartwychwstałym Panem: – Żywa relacja z Jezusem pozwoli każdego dnia żyć nowym życiem, które daje Jezus Zmartwychwstały. Z nim pokonamy każdą ciemność i trudność – mówił.

Następnie abp Adam Szal dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili  swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznali wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.

sob, 20 Kwi 2019  ·  9,6 MB  ·  134
Archikatedra Przemyska, 20 kwietnia 2019 r.