W Niedzielę, 21 kwietnia 2019 r., od krótkiej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym w Grobie Pańskim rozpoczęła się Rezurekcja w Archikatedrze Przemyskiej. Po niej abp Adam Szal skierował do wiernych słowa: – W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: “Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym królestwo niebios.  

Po tych słowach skierowanych do wiernych asysta liturgiczna, kapłani, siostry zakonne i wierni wyruszyli w procesji wokół Bazyliki Archikatedralnej. Uroczysta procesja rezurekcyjna przy biciu dzwonów ma obwieścić światu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Niesiony jest w niej krzyż z zawieszoną czerwoną stułą, figura Jezusa Zmartwychwstałego i przede wszystkim monstrancja z Najświętszym Sakramentem.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się uroczysta Msza Święta o Zmartwychwstaniu Pańskim, której przewodniczył abp Adam Szal, z udziałem abpa Józefa Michalika, bpa Stanisława Jamrozka oraz kapłanów.

– Bądźmy świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Może właśnie dzisiaj jednym z postanowień wielkanocnych będzie to, że zamiast zdawkowego „dzień dobry”, dzisiaj będziemy pozdrawiać się: „Chrystus zmartwychwstał” i „Prawdziwie  zmartwychwstał” – mówił w homilii Metropolita Przemyski.

– Bądźmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, przyjmując Jego dary i rozwijając te dary. Przede wszystkim dar, który jako pierwszy został oznajmiony apostołom zatrwożonym, czekającym na to, co się stanie w Wieczerniku: „Pokój wam”. Ten pokój, który przyniósł Chrystus, niech będzie w naszym sercu. Niech Chrystus Zmartwychwstały, przynosząc pokój, przyniesie nam prawdziwą, niekłamaną radość ze zmartwychwstania – powiedział.

Przed błogosławieństwem kończącym Mszę Świętą słowa podziękowania i życzenia świąteczne złożył zebranym na liturgii i radiosłuchaczom ks. prał. Mieczysław Rusin, proboszcz parafii katedralnej. Uroczystość uświetnił śpiew Archidiecezjalnego Chóru “Magnificat”, którym dyrygował ks. prał. Mieczysław Gniady.

nie, 21 Kwi 2019  ·  11,3 MB  ·  148
Archikatedra Przemyska, 21 kwietnia 2019 r.