Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika – Przemyśl, 3 maja 2019 r, fot. ks. Piotr Czarniecki

3 maja 2019 r. w Archikatedrze Przemyskiej o godz. 10.00 rozpoczęła się modlitwa za Ojczyznę. Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył abp Józef Michalik, koncelebrowali abp Eugeniusz Popowicz, metropolita greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej i zgromadzeni kapłani. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele przemyskiego samorządu, służb porządkowych, wojsko, kombatanci, harcerze oraz wiele pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną przygotował Archidiecezjalny Chór „Magnificat” i Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino”. Słowa powitania do zgromadzonych w Bazylice Archikatedralnej skierował jej proboszcz ks. prał. Mieczysław Rusin.

Już na samym początku homilii Arcybiskup Józef zauważył, że dzisiejsza uroczystość jest lekcją wiary i zarazem lekcją historii. Oddając cześć Maryi Królowej Polski nie można – jak podkreślił kaznodzieja – w naszej chrześcijańskiej wierze  odłączyć Maryi od dzieła Jezusa, w którym bierzemy udział. Dlatego też, tak jak nasi przodkowie, musimy odnaleźć się pod sztandarem Maryi, aby pokonywać przeszkody na drodze zbawienia. Arcybiskup przypomniał, że dzień 3 maja przypomina dzieje naszego narodu, które ukazują nam wiele postaci ufających we wstawiennictwo Maryi. I dziś warto iść pod krzyż, aby budzić to co duchowe, aby zadbać o to, co najważniejsze, tak by nie dać się ograbić z dobra duchowego i moralnego.

Poczty sztandarowe zgromadzone w prezbiterium Archikatedry – Przemyśl, 3 maja 2019 r, fot. ks. Piotr Czarniecki

Po Mszy Świętej odbył się przemarsz na Wzgórze Zamkowe w pobliże kamienia upamiętniającego ustanowienie Konstytucji 3 Maja. Na tę część uroczystości złożyło się podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu narodowego, okolicznościowe wystąpienia parlamentarzystów i przedstawicieli samorządu. Na koniec odbył się apel poległych, a następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

Ostatnią część patriotycznego wydarzenia stanowiła uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się w sali Zamku Kazimierzowskiego.

pt, 3 Maj 2019  ·  863,3 KB  ·  120
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 3 maja 2019 r.
pt, 3 Maj 2019  ·  6,9 MB  ·  211
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 3 maja 2019 r.