W piątek, 3 maja 2019 r., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej zakończył się Jubileuszowy Rok Łaski związany z obchodzonym od 2018 r. 350-leciem istnienia tego miejsca kultu.

Dziękczynnej Mszy Świętej za Jubileuszowy Rok Łaski przewodniczył abp Adam Szal. Wraz z nim przed ołtarzem Matki Bożej kalwaryjskiej modlili się OO. Franciszkanie, księża przełożeni, profesorowie i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, którzy w tym dniu przybyli tu w pieszej pielgrzymce, siostry zakonne, osoby niesłyszące przeżywające swoją doroczną pielgrzymkę oraz pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium.

Podczas homilii Metropolita Przemyski nawiązał do słów, które 13 sierpnia 1968 r. wypowiedział do wiernych zgromadzonych na tym wzgórzu abp Karol Wojtyła z okazji 300-lecia Sanktuarium Kalwarii Pacławskiej. – Moi drodzy bracia i siostry, niech ten nasz pochód sięgnie w daleką przyszłość. Niech tak jak my dziś tu pójdziemy, idą za nami przyszłe pokolenia i tak samo żywą wiarą i gorącą nadzieją niech patrzą w oczy zaśniętej Matki Bożej, ażeby z nich odczytywać to wielkie zwycięstwo nad śmiercią, tajemnicę zmartwychwstania, tajemnicę życia, które nosimy w sobie, nie doczesnego, ale życia wiecznego, życia Bożego, życia, które w Bogu ma swój początek, w nas przyjmuje się i zaszczepia, i w nas też przy Bogu ma swoje wieczne dopełnienie.

Arcybiskup zauważył, że to w tym sanktuarium czcimy Mękę i Śmierć Pana Jezusa oraz wspominamy Jego Zmartwychwstanie. Tutaj też dostrzegamy, że w dziele odkupienia obecna jest Maryja. Metropolita Przemyski podkreślił również, że Maryja doświadczyła w swoim życiu działania Ducha Świętego. Tym doświadczeniem dzieli się z tymi, którzy tworzyli i tworzą Kościół. – Tu na Kalwarii służy nam wszystkim, przychodzącym w pielgrzymkach i modlącym się przed Jej wizerunkiem. Ona chce obdarzyć nas tą niezwykłą przyjaźnią, chce przybliżyć nas do Chrystusa, chce nauczyć nas otwartości na działanie Ducha Świętego, na Jego dary. Wkracza do nas poprzez znaki, poprzez łaski, które nieraz są znane samemu Bogu, które my otrzymujemy tu, przed Jej wizerunkiem – mówił.

Na koniec kaznodzieja zachęcał: – Weźmy Maryję do siebie. Św. Jan Apostoł wziął Maryję do siebie, to znaczy wziął Ją jako nauczycielkę, wychowawczynię, królową. Jako Tę, która wskazuje nie na siebie, ale na Chrystusa, bo On jest Królem i do tego królestwa wszyscy razem z Maryją mamy dorastać i zmierzać – powiedział abp Adam Szal.

Przed rozesłaniem słowo do zebranych na uroczystości skierował o. Marian Gołąb OFMConv., prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów. Podziękował biskupom przemyskim za opiekę nad sanktuarium kalwaryjskim. Zauważył także, że mimo zmieniającego się stylu pielgrzymowania ciągle są ludzie, którzy podejmują trud pieszej wędrówki do tego świętego miejsca. Wśród nich zauważył częste piesze pielgrzymowanie abpa Adama Szala, który kilkakrotnie w roku podejmuje drogę do Matki Bożej, oraz przełożonych i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, którzy w ten sam sposób co roku 3 maja przybywają do Kalwarii Pacławskiej.

Przed końcowym błogosławieństwem abp Adam Szal odmówił Modlitwę Jubileuszową. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Sanocki Chór Kameralny oraz Chór PWSZ w Sanoku.