W środę, 8 maja 2019 r., w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja poświęcona parkom kulturowym, zorganizowana w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”, przygotowanej przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Wojewodę Podkarpackiego, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

– Jest to kampania społeczne zainicjowana przez Generalną Konserwator Zabytków prof. Magdalenę Gawin, która ma zwrócić uwagę na potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego, na potrzebę przywracania ładu przestrzennego. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazywać i mówić, że ten ład przestrzenny przekłada się później na jakość życia – powiedział dla Radia FARA Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Spotkanie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej otworzyły wystąpienia dr Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, Bartosza Skaldawskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciecha Bakuna, Prezydenta Miasta Przemyśla i Jana Jarosza, Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Celem konferencji w Przemyślu było omówienie warunków dotyczących powołania w centrum Przemyśla parku kulturowego, natomiast w jej programie znalazł się szereg wystąpień dotyczących zarówno samej kampanii, jak i systemu wdrażania i funkcjonowania parków kulturowych.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie krajobrazmojegomiasta.pl.

śr, 8 Maj 2019  ·  3,0 MB  ·  51
MNZP w Przemyślu, 8 maja 2019 r.