„Jezus na studiach – co młodzi myślą o Bogu?” to temat kolejnego Radiowego Forum Młodych, którego gospodarzem był ks. Piotr Sękowski. Wraz z zaproszonymi gośćmi, Kingą i Stanisławem, zastanawiał się czy studenci mają czas dla Pana Boga.

Zaproszeni goście zauważyli, iż w dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozmawiać publicznie o Bogu. Zdarza się jednak, że temat wiary i Pana Boga jest poruszany na uczelni i podejmowany przez studentów. Do audycji włączyli się także radiosłuchacze, którzy zaproponowali aby w czasie audycji porozmawiać o dobrze rozumianej tolerancji. Młodzi zauważyli, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach prezentować postawę tolerancji, gdyż bywa ona rozumiana jako przyzwolenie na wszelkie zło. Warto więc pamiętać o godności człowieczeństwa i dostrzeganiu Pana Boga w drugim człowieku.

Audycja stała się również okazja do przybliżenia radiosłuchaczom, jak wygląda przygotowanie do zbliżającej się sesji i egzaminów. Nie będzie to zapewne łatwy czas dla młodzieży studiującej, jednak zawsze warto zachować spokój i ufność w Bożą pomoc. Szczególnie warto szukać pomocy u świętych patronów. Dlatego też na końcu audycji odczytano modlitwę świętego Józefa z Kupertynu, patrona studentów.

sob, 11 Maj 2019  ·  26,8 MB  ·  218
Jezus na studiach - co młodzi myślą o Bogu?