Uczestnicy sympozjum Odnowy w Duchu Świętym, Przemyśl, 11 maja 2019 r., fot. ks. Michał Bester

Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Przemyskiej zorganizowała sympozjum pt. Duch Święty w życiu i misji Kościoła. Spotkanie odbyło się auli Instytutu Teologicznego w sobotę, 11 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Podczas sympozjum treści związane z tematem spotkania przedstawili:

  • ks. dr Wojciech Nowacki, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Łomży, członek międzynarodowych służb Odnowy ICCRS, przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów – „Duch Święty i jego działanie w Biblii i teologii Kościoła”
  • ks. Andrzej Witerski, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Drohiczyńskiej – „Ruchy charyzmatyczne darem dla Kościoła”
  • dr. hab. Aleksander Bańka, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego – „Charyzmaty w służbie ewangelizacji”
  • Anna i Marek Rokitowie, Ogólnopolska Diakonia Małżeńska Odnowy w Duchu Świętym – „Nowe nadzieje w Odnowie w Duchu Świętym”

Popołudniowe spotkanie poprzedził panel małżeński. 20 par małżeńskich ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym wzięło udział  w warsztatach „Jak pięknie żyć i pomóc innym?” prowadzonych przez Annę i Marka z Ogólnopolskiej Diakonii Małżeńskiej Odnowy w Duchu Świętym.