Jak w każdy drugi wtorek miesiąca, tak i 14 maja 2019 r., w audycji „Miłość od kuchni” członkowie Ruchu Czystych Serc poruszali ważne i aktualne tematy tym razem związane z świętością i wartością ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Z tym niełatwym tematem zmierzyli się: ks. Marcin Wilk, Małgorzata i Andrzej Paneccy, Julia Baryła, Dawid Daraż i Judyta Daraż.

Podstawą do ciekawych rozważań były dokumenty papieża Jana Pawła II, skierowane na ochronę życia: encyklika papieska „Familiaris consortio”, instrukcja „Dominum Vitae” i list do rodzin. Uczestnicy audycji podzielili się także swoimi przemyśleniami odnośnie odpowiedzialnego rodzicielstwa, opieki nad dziećmi chorymi, jak i braniu odpowiedzialności za swoje czyny przeciwko czystości przedmałżeńskiej.

Łukasz Sztolf  

śr, 15 Maj 2019  ·  49,6 MB  ·  41
Audycja z dnia 14 maja 2019 r.