Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zorganizowali 14 maja 2019 r. spotkanie z gościem specjalnym dr Aleksandrą Piotrowską, cenionym doktorem psychologii, wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, społecznego doradcę Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

„Koncepcja współczesnej rodziny” to tytuł prelekcji, którą wygłosiła dr Aleksandra Piotrowska, propagująca wiedzę psychologiczną, współpracująca z prasą, stacjami radiowymi i telewizyjnymi, a także autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych popularyzujących rozwiązania i metody postępowania w trudnych sytuacjach.

czw, 16 Maj 2019  ·  20,7 MB  ·  69
Prelekcja dr Aleksandry Piotrowskiej, PWSTE w Jarosławiu, 14 maja 2019 r.