Zbudźcie się organy, instrumencie święty, głoście chwałę Boga – naszego Stworzyciela i naszego Ojca! – tymi słowami abp Józef Michalik, rozpoczął modlitwę poświęcenia nowych organów w kościele parafialnym w Żurawicy Górnej. W uroczystość patrona – św. Andrzeja Boboli wierni po raz pierwszy mogli usłyszeć w swoim kościele głos nowego instrumentu, który był przez wspólnotę długo oczekiwany.

W piękniejącej świątyni podczas parafialnego odpustu 16 maja 2019 r., abp Józef Michalik udzielił także sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Dzisiaj odejdziecie z tego kościoła ubogaceni bliskością Chrystusa, dowodem że was kocha, że każdego z nas kocha, że daje nam Ducha świętego, że Bóg chce z nami współpracować. Przyjmijcie Go otwartym sercem i starajcie się dochować tej przyjaźni z Panem Bogiem – zwracał się w homilii do młodych ks. Arcybiskup.

Parafia św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej została powołana do istnienia na mocy Dekretu Erekcyjnego, wydanego w dniu 04 sierpnia 1992 roku przez śp. Ks. Abp Ignacego Tokarczuka Metropolity Przemyskiego. Budowę kościoła początkowo filialnego rozpoczęto 31 marca 1990 roku, a organizacją budowy zajmował się śp. ks. dziekan Stanisław Burczyk. Ważnym dniem w historii budującego się kościoła był 02 czerwca 1991 roku, w którym Ojciec św. Jan Paweł II podczas uroczystej Eucharystii odprawianej w Rzeszowie dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Pierwsza Msza św. na płycie budującego się kościoła została odprawiona 03 czerwca 1991 roku, natomiast 22 lipca 1991 roku do kościoła zostały przywiezione z Warszawy relikwie św. Andrzeja Boboli. 20 października 1991 roku nastąpiło poświęcenie kościoła i wmurowanie kamienia węgielnego. Dziś posługę proboszcza i jednocześnie kapelana Wojewódzkiego Podkarpacki Szpital Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego, który znajduje się na terenie parafii, pełni ks. Paweł Konieczny.

czw, 16 Maj 2019  ·  5,3 MB  ·  74
Żurawica Górna, 16 maja 2019 r.