W niedzielę, 19 maja 2019 r., w Soninie odbyła się uroczystość ponownego poświęcenia odnowionego zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie jest usytuowany w środkowej części wsi na wzniesieniu, w zakolu rzeki Sawy. Jego powstanie datowane jest na ok. połowę XVII wieku. Kościół jest przykładem sakralnego budownictwa drewnianego, wykorzystującego tradycje gotyckie. W bryle kościoła wyróżnia się frontowa wieża z ośmioboczną wieżyczką, na kalenicy dachu ażurowa wieżyczka na sygnaturkę. We wnętrzu na uwagę zasługują ołtarze wczesnobarokowe główny i boczny północny z nowszymi uzupełnieniami, eklektyczny XIX-wieczny ołtarz południowy z barokowymi rzeźbami św. Anny i św. Józefa oraz polichromie ornamentalne z lat 60-tych XX wieku. Świątynia przeszła liczne remonty i przebudowy. Ostatni remont przeprowadzono w 2018 r. Dzięki środkom unijnym kościół poddano kompleksowym pracom konserwatorsko-remontowym. Ze względu na bardzo duże wartości architektoniczne, artystyczne, historyczne i krajobrazowe, kościół, jego wyposażenie i otoczenie, są objęte ochroną i wpisane do rejestru zabytków.

Uroczystości w Soninie przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal, który w homilii przypomniał najpierw rolę świątyni w dziejach wiary. Wyjaśnił też, że obecne kościoły są szczególnym miejscem słuchania Słowa Bożego, sprawowania sakramentów, na czele z Eucharystią, i tworzenia wspólnoty Kościoła: – To rzeczywiście miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią, gdzie my modlimy się, gdzie odczuwamy obecność Pana Boga. Pana Boga, który chce być po prostu z nami – podkreślił. Na koniec zwrócił uwagę na to, że największym pięknem świątyni jest obecność w nich wiernych.

W dziękczynnej modlitwie w Soninie udział wzięło wielu kapłanów, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni parafianie, natomiast czas ten swoim śpiewem animował chór parafialny.