«Czyste serca» oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości, czystości, czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 2518). Katechizm wskazuje też na zależność między czystością serca, ciała i wiary: fundamentem czystości wiary i ciała jest czystość serca.

Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem i z całym stworzeniem, tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem — mówił Jan Paweł II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.

W najnowszej audycji Porozmawiajmy… ks. Piotr Zawadzki wprowadza nas w tematykę „czystego serca”.

śr, 22 Maj 2019  ·  10,0 MB  ·  502
Audycja cykliczna "Porozmawiajmy o..." autorstwa ks. Piotra Zawadzkiego z dnia 22 maja 2019 r.