Gościem Rozmowy dnia 23 maja br. były przedstawicielki Stowarzyszenia Jarosławska Grupa Biegowa „Sokół”Marta Jop i Wioletta Szablan. Wprawdzie aura ostatnich dni nie sprzyja aktywności sportowej, a początek czerwca skupia uwagę na dzieciach, to zaproszone jarosławskie biegaczki opowiadały o pomyśle na aktywność dla Seniorów. W maju i czerwcu odbywają się w Jarosławiu spotkania dla Seniorów w ramach Projektu Aktywny i Zdrowy Senior+.

Projekt Aktywny i Zdrowy SENIOR+ to wydarzenie sportowo – integracyjne skierowane do osób po sześćdziesiątym roku życia mające na celu zapewnić im długowieczność i lepszą jakość życia. Jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia aktywności wśród osób starszych. Celem wydarzenia jest przełamanie stereotypu o starości biernej i samotnej. Projekt przewiduje cotygodniowy trwający miesiąc cykl spotkań z seniorami, które organizowane są w domach seniora oraz w plenerze. Podczas spotkań przeprowadzane są pogadanki, rady dotyczące aktywności ruchowej, ćwiczenia odpowiednie dla seniora. Uczestnicy zobaczą jak powinna wyglądać gimnastyka, ćwiczenia będą dostosowane do potrzeb osób starszych nie obciążające stawów ani kolan.

Z roku na rok coraz więcej starszych osób można spotkać na spacerach z kijkami, ale nie wszyscy wiedzą i potrafią prawidłowo z nimi się poruszać. Zaproszony instruktor zademonstruje i udzieli wskazówek w jaki sposób korzystać z kijków. Odpowiednie chodzenie z kijkami angażuje 90% mięśni, nie obciąża stawów, rozwija wytrzymałość, dlatego też taki instruktarz jest bardzo cenny i przyniesie niezmierne korzyści dla seniora.

Uwieńczeniem cyklicznych spotkań będzie Piknik w Parku miejskim im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu w dniu 16 maja 2019 rokupodczas którego odbędą się zajęcia sportowe i integracyjne. Proponowane zajęcia/konkurencje sportowe:

  • gimnastyka na głównej alei w parku;
  • ćwiczenia na siłowni zewnętrznej;
  • nordic walking – wspólne przejście z instruktorem dystansu 1 km na terenie Parku;
  • gra na świeżym powietrzu np. w bule, rzut do celu, slalom;
  • wspólny śpiew z Jarosławskim Zespołem Piosenki Biesiadnej Akademicy;
  • gra w szachy – wykorzystane będą istniejące w Parku stoliki (mała architektura);
  • degustacja potraw piknikowych.

Dla komfortu uczestników przygotowane będą leżaki, krzesełka turystyczne i kocyki piknikowe. Lokalizacja jest tak przemyślana, że daje możliwość zrelaksowania się w przestrzeni Parku.

czw, 23 Maj 2019  ·  5,9 MB  ·  79
Rozmowa dnia z 23 maja 2019 r.