Eucharystia sprawowana pod przew. o. Gwidona Hensela OFM – Przeworsk, 25 maja 2019 r., fot. Wojciech Kapusta

W sobotę, 25 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyło się historyczno-mariologiczne sympozjum naukowe poświęcone tematowi: „Consolatio Populi Prevorscensis. Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku, Miasto Przeworsk, Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku oraz Akcję Katolicką pw. Św. Barbary w Przeworsku.

O godz. 9.00 w kościele św. Barbary w Przeworsku, gdzie znajduje się czczony przez wiernych obraz Matki Bożej Pocieszenia, rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem o. Gwidona Hensela OFM, wikariusza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. Wszystkich zebranych na modlitwie przywitał o. Izajasz Styczyński OFM, gwardian Klasztoru OO. Bernardynów i proboszcz parafii pw. św. Barbary w Przeworsku, który podkreślił, że ten czas Eucharystii staje się szczególnym dziękczynieniem na drodze podjętych przygotowań do koronacji Cudownego Wizerunku.

Już na początku homilii przewodniczący liturgii, o. Gwidon podkreślił, jak ważna dla ludu przeworskiego stała się Maryja w jej cudownym wizerunku. Pomimo wielu osiągnięć techniki XXI wieku okazuje się, że jest w nas smutek, który woła o radość. Pocieszenie to nie łatwy slogan, to nie jakaś emocja czy uczcie, ani powiedzenie, że będzie dobrze – wołał kaznodzieja – my musimy spojrzeć na spojrzenie od Bożej strony. Bóg daje nam pocieszenie byśmy odzyskali sens naszego życia. Tę pociechę Bóg udziela swojemu ludowi przez Maryję, która wskazuje gdzie mamy szukać ratunku. Swoje rozważanie Wikariusz Prowincji rozwinął, rozważając przeczytaną perykopę dotyczącą spotkania w Kanie Galilejskiej. Jeżeli przychodzimy dziś do Maryi Matki Pocieszenia, chcemy poprzez koronację powiedzieć: Jesteś nasza Królowa! nasza Panią! To musimy być gotowi, aby zrobić to, co Ona nam powie, a Ona mówi zróbcie, to co mój Syn Wam powie, czyli powrócić do naszej relacji z Bogiem, tak jak, Ona nam wskazuje, tak jak Ona nas chce poprowadzić. To jest realizacja Bożego pocieszania, to jest przyjęcie tego Bożego pocieszenia, które nie zatrzymujemy dla siebie.

Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - EUCHARYSTIA -  o. Izajasz Styczyński OFM, gwardian klasztoru i proboszcz parafii - powitanie
sob, 25 Maj 2019  ·  1,4 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Przeworsk -  kościół pw. św. Barbary, 25 maja 2019 r.
Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - EUCHARYSTIA - o. Gwidon Hensel OFM, wikariusz Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych - homilia
sob, 25 Maj 2019  ·  6,4 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Przeworsk -  kościół pw. św. Barbary, 25 maja 2019 r.

Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska wita na sympozjum – Przeworsk, 25 maja 2019 r., fot. Wojciech Kapusta

Po zakończonej Eucharystii, w drugiej części spotkania, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku zostały zaprezentowane treściwe referaty związane z bliską sercu Przeworszczan tematyką kultu Matki Bożej Pocieszenia w Cudownym Wizerunku.

Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - SYMPOZJUM - o. Izajasz Styczyński OFM, gwardian klasztoru i proboszcz parafii - powitanie
sob, 25 Maj 2019  ·  1,1 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Przeworsk -  Miejski Ośrodek Kultury, 25 maja 2019 r.
Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - SYMPOZJUM - dr Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska - powitanie
sob, 25 Maj 2019  ·  1,9 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Przeworsk -  Miejski Ośrodek Kultury, 25 maja 2019 r.

I sesja sympozjum:

  • ks. dr hab. Wacław Siwak (Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu) – Teologia koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny;
  • o. mgr Ezechiel Lasota OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku) – Maryja w życiu i działalności Bernardynów na przestrzeni wieków;
  • o. dr Efrem Obruśnik OFM (Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku) – Ikonografia obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia.

II sesja sympozjum:

  • o. dr Aleksander Sitnik OFM (Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej) – Kult maryjny w środowisku Bernardynów przeworskich w XVII-XVIII w.;
  • mgr Szymon Wilk (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) – Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1772-1939;
  • mgr Małgorzata Wołoszyn (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy) – Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1939-2018.

III sesja sympozjum:

  • o. mgr lic. Egidiusz Włodarczyk OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Warszawie) – Treści maryjne w kazaniach o. Jana Duklana Michnara OFM;
  • o. mgr Erwin Ceklarz OFM (Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku) – Łaskawość Matki Bożej Pocieszenia czczonej w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku;
  • dr Leszek Kisiel (Burmistrz Miasta Przeworska) – Geograficzny zasięg kultu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia.
Z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku - SYMPOZJUM - o. Izajasz Styczyński OFM, gwardian klasztoru i proboszcz parafii - podziękowanie
sob, 25 Maj 2019  ·  3,0 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Przeworsk -  Miejski Ośrodek Kultury, 25 maja 2019 r.

Na drodze do koronacji Cudownego Obrazu

Z radością informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Adam Szal powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w naszym Konwencie 17 lutego 2017. Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowanie historyczne dotyczące kultu Cudownego Wizerunku. Ufamy, że spełnią się pragnienia przeworszczan i wyczekiwana przez ponad 90 lat koronacja wkrótce nastąpi.

Jednak aby mogło dojść do koronacji potrzeba więcej przejawów aktualnej czci oddawanej Najświętszej Maryi Pannie w Jej Przeworskim Obrazie. Zwracamy się zatem do wszystkich Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia o składanie świadectw doznanych łask: uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia duchowego, wyproszenia narodzin dziecka, rozwiązania trudnych spraw, czy jakiejkolwiek innej pomocy w troskach i doświadczeniach życiowych. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia wdzięczności za wysłuchanie modlitw zanoszonych za wstawiennictwem naszej Matki.

W tej sprawie prosimy o kontakt z Ojcem Gwardianem. Każdy, kto zechce podzielić się informacją o doznanej przez siebie łasce w bezpośredni sposób przyczyni się do pomyślnego sfinalizowania starań o koronację Cudownego Obrazu. Równocześnie zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia, Która od ponad 400 lat odbiera cześć w naszej bernardyńskiej świątyni.

/źródło: przeworsk.bernardyni.pl/

Wotywne Korony Wdzięczności dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Pocieszenia

W niedzielę, 8 stycznia 2017 r., Ojciec Gwardian podzielił się z nami radosną wieścią, że pracownia złotnicza ukończyła pracę nad koronami dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Pocieszenia w Przeworskim Wizerunku oraz dokonał prezentacji owych diademów. Wszyscy mogli podziwiać imponujący wygląd koron i kunszt ich wykonania.

Korony te mają bardzo bogatą symbolikę. Zamknięta, kilkukabłąkowa forma diademów to odwołanie do władzy w pełni suwerennej. Korona, która spocznie na skroniach Matki Bożej zwieńczona jest godłem franciszkańskim, gdyż Najświętsza Maryja Panna czczona jest jako Królowa Zakonu Serafickiego. Diadem przeznaczony dla Dzieciątka Jezusa udekorowany jest zaś herbem Przeworska, który jest zarazem herbem Rafała Jakuba Tarnowskiego, fundatora naszego zespołu klasztornego. Dekoracyjne lilie są symbolem czystości Matki Bożej i Jej Niepokalanego Poczęcia.

Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim, którzy poprzez swój dobrowolny dar wotywny przyczynili się do wykonania tak pięknych diademów dla Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Jesteśmy pełni podziwu dla hojności społeczeństwa, zarówno naszych parafian, mieszkańców Przeworska, jak i osób z bliższej i dalszej okolicy, którzy zechcieli złożyć swe wota jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Pocieszenia Przeworskiej za cztery wieki Jej obecności na tym miejscu i ogrom wyproszonych łask. Jest to wyraz nie tylko wiary mieszkańców tej ziemi, ale również przejaw czci i potwierdzenie kultu, jakim cieszy się Przeworska Pani Pocieszenia.

/źródło: przeworsk.bernardyni.pl/