W każdy ostatni czwartek miesiąca, w ramach cyklicznej audycji Akcji Katolickiej, mamy okazję wsłuchiwać się w życiorysy świętych, aby ich osoby, były przykładem życia dla członków Akcji Katolickiej oraz wszystkich wierzących. Tym razem, 30 maja 2019 r., mieliśmy okazję spotkać się ze św. Józefem Sebastianem Pelczarem.

Św. Józef Sebastian Pelczar jest tym, który powołał do życia Akcję Katolicką na terenie Galicji. Jego życiorys przybliżyła nam sercanka, s. Wiktoria, która szczególną uwagę poświęcając jego drodze kapłańskiej. Przypomniała również treści, które bp Pelczar przekazywał wiernym podczas homilii i spotkań duszpasterskich. S. Wiktoria zaznaczyła także jego działalność społeczną na rzecz osób ubogich, czego wynikiem było m.in. zainicjowanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Na zakończenie spotkania s. Wiktoria zaznaczyła miejsca szczególnego kultu św. J.S. Pelczara.

Tradycyjnie również, podczas audycji Akcji Katolickiej mieliśmy okazje wysłuchać serwisu informacyjnego, dotyczącego pracy Stowarzyszenia w Polsce i Archidiecezji Przemyskiej, który przygotowała Cecylia Baran, odpowiedzialna za pracę POAK w archiprezbiteracie jarosławskim.

pt, 31 Maj 2019  ·  3,7 MB  ·  37
Audycja z dnia 30 maja 2019 r.
pt, 31 Maj 2019  ·  25,3 MB  ·  39
Audycja z dnia 30 maja 2019 r.