Jubileusz 40-lecia kapłaństwa kapłanów wyświęconych w 1979 r. [WSD w Przemyślu]

W piątek, 31 maja 2019 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu kapłani naszej diecezji dziękowali za dar swojego kapłaństwa, przeżywając jubileusze święceń.

Przed południem, podczas Mszy Świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jubileusz 40-lecia kapłaństwa świętowali księża z rocznika abpa Adama Szala. Modlitwie przewodniczył Metropolita Przemyski.

Wieczór natomiast stał się okazją do szerszego świętowania jubileuszów kapłański, wśród których znalazło się 55-lecie kapłaństwa abpa seniora Józefa Michalika, 40-lecie kapłaństwa abpa Adama Szala, 30-lecie kapłaństwa bpa Stanisława Jamrozka, czy też 25-lecie kapłaństwa ks. prał. Bartosza Rajnowskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Kapłani swoje jubileusze świętowali w sposób najdoskonalszy, sprawując Eucharystię w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 18, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. Homilię tego dnia wygłosił abp senior Józef Michalik, który nawiązując do nauczania papieża Benedykta XVI zaznaczył, że kapłaństwo szczególnie mocno realizuje się w Eucharystii: – Kapłan i każdy chrześcijanin w sposób szczególny, ale szczególnie kapłan, ma pomóc w przeistoczeniu świata. To jest wielka głębia prawdy Bożej, Boga rozkochanego w człowieku, ale i kochającego świat, który chce ten świat przeistaczać, tak jak przeistacza się chleb i wino w ciało i krew Pańską.

Abp Michalik dodał także, że kapłaństwo jest wyraźnym włączeniem wybranych i upatrzonych od wieków ludzi w zbawcze pośrednictwo Chrystusa. Jakże nie dziękować Bogu za zbawczą śmierć Syna Bożego, za Jego ofiarę, którą uobecnia dla nas na ołtarzu dzięki posłudze kapłanów.

Podczas uroczystości jubileuszowej nie zabrakło także słów wdzięczności, serdeczności oraz życzeń, które płynęły w ust dzieci, osób świeckich, przedstawicieli życia politycznego, a także samych kapłanów. Abp Adam Szal zaprosił zgromadzonych w świątyni do tego, aby dzień ten traktować jako czas włączenia się w Dzieło Pomocy Powołaniom.

Uroczystość uświetnił także obecny na Eucharystii Chór Magnificat, który swoim śpiewem animował czas modlitwy.

pt, 31 Maj 2019  ·  14,0 MB  ·  116
Przemyśl, 31 maja 2019 r.
pt, 31 Maj 2019  ·  15,3 MB  ·  113
Przemyśl, 31 maja 2019 r.